Boek "De Tastbare DDR"

De Tastbare DDR gaat over een land dat niet meer als zelfstandige staatkundige en politieke eenheid bestaat: de Deutsche Demokratische Republik. Het boek verschijnt ter gelegenheid van de gelijknamige expositie in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn. Zie www.museumhoorn.nl

Friso de Zeeuw vertelt over de Oost-Duitse werkelijkheid in de periode 1945-1990, aan het hand van voorwerpen en documenten uit het DDR-Museum in Nederland. Het kleurrijke resultaat staat haaks op de grauwsluier die de DDR meestal overdekt in oppervlakkige beschouwingen.

De Zeeuw laat zien hoe de mensen ‘er wat van wisten te maken’, vaak improviserend en met ironie. En dat ondanks de alomtegenwoordige communistische dictatuur met zijn tentakels in alle onderdelen van de georganiseerde samenleving, met inbegrip van de Stasi.

De rampzalige planeconomie heeft niet verhinderd dat de industrie een breed palet aan kwaliteitsproducten voortbracht. Dit boek laat ze zien. De meeste daarvan hebben de Duitse eenwording helaas niet overleefd.

Het boek heeft een perfecte balans omdat het Ostalgie steeds in de context van de maatschappelijke en politieke realiteit van toen plaatst. De prettige schrijfstijl, de thematische opbouw en de talrijke, sprekende afbeeldingen maken dit boek ook geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Het boek is te bestellen via https://www.museumhoorn.com/ddr (https://www.museumhoorn.com/ddr)

cover De Tastbare DDR cover De Tastbare DDR
Tastbare DDR boek achterzijde Tastbare DDR boek achterzijde
DDR expo Achtung klein DDR expo Achtung klein
M10_1850-Edit-2 M10_1850-Edit-2
M10_2001 M10_2001
M10_2009 M10_2009
M10_2056 M10_2056
M10_2312 M10_2312